دانشگاه پیام نور صحنه

برنامه های دانشگاه پیام نور صحنه

ثبت نام ازدواج دانشجویی همراه باهدیه سفرزیارتی مشهدمقدس درسایت www.nahad.ir انجام می پذیرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 11:58  توسط   | 

ایام هفته

تاریخ

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

15:00-13:30

سه شنبه

29/7/93

آشنایی با ادیان بزرگ

 

تفسیر ترتیبی قرآن کریم2

کلیات علم رجال

چهارشنبه

30/7/93

 

 

تاریخ تفسیر قرآن کریم2

فقه الحدیث 2

سه شنبه

6/9/93

آشنایی با ادیان بزرگ

 

تفسیر ترتیبی قرآن کریم2

کلیات علم رجال

چهارشنبه

7/8/93

 

 

تاریخ تفسیر قرآن کریم1

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

چهارشنبه

14/8/93

 

 

تاریخ تفسیر قرآن کریم2

فقه الحدیث2

سه شنبه

20/8/93

مبانی نقد و فهم حدیث

مفردات قرآن کریم

اهل البیت در قرآن و حدیث

 

چهارشنبه

21/8/93

زبان تخصصی2

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم1

تاریخ تفسیر قرآن کریم1

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

سه شنبه

27/8/93

مبانی نقد و فهم حدیث

مفردات قرآن کریم

اهل البیت در قرآن و حدیث

 

چهارشنبه

28/8/93

زبان تخصصی3

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

تاریخ تفسیر قرآن کریم2

فقه الحدیث2

سه شنبه

4/9/93

 

 

 

 

چهارشنبه

5/9/93

علوم بلاغی

علوم قرآنی2

جوامع حدیثی

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

سه شنبه

11/9/93

 

 

 

 

چهارشنبه

12/9/93

سیری در نهج البلاغه

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم2

جوامع حدیثی

فقه الحدیث2

سه شنبه

18/9/93

زبان تخصصی3

زبان تخصصی3

زبان تخصصی2

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم1

چهارشنبه

19/9/93

سیری در نهج البلاغه

علوم قرآنی2

تاریخ قرآن2

تاریخ قرآن2

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 14:37  توسط   | 

مهلت ثبت نام: ۲۶/۷/۹۳

زمان قرعه کشی: ۲۷/۷/۹۳

شیوه ثبت نام ازطریق سایت لبیک 

www.labbayk.com

زمان اعزام: آبان وآذر۹۳

ضمناْ به زائرین محترم وام قرض الحسنه اعطاخواهدشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 11:4  توسط   | 

برنامه آموزشي رشته علوم تربيتي گرايش (مديريت و برنامه ريزي آموزشي) ترم اول سال تحصيلي 94-93

 

ايام هفته

تاريخ

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

پنج شنبه

24/7/93

آمار استنباطي

 

 

 

شنبه

26/7/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

 

دوشنبه

28/7/93

پروژه

كار آموزي 1

كاورزي 2

فناوري اموزشي

سه شنبه

29/7/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

 

تاریخ آموزش وپرورش اسلام و ایران

چهارشنبه

30/7/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

1/8/93

آمار استنباطي

 

كليات فلسفه

مسائل آموزش و پرورش ايران

شنبه

3/8/93

 

 

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

 

يكشنبه

4/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

روانشناسي كودكان استثنايي

 

دوشنبه

5/8/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

فناوري اموزشي

سه شنبه

6/8/93.

برنامه ریزی آموزشی فنی وحرفه ای

روانشناسي كودكان استثنايي

مدیریت  کلاسی

تاریخ آموزش وپرورش اسلام و ایران

چهارشنبه

7/8/93

زبان تخصصی برنامه درسی

زبان تخصصی برنامه درسی

 

 

پنج شنبه

8/8/93

آمار استنباطي

 

فلسفه آموزش و پرورش

تكنولوژي آموزشي

شنبه

10/8/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

11/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

كاربرد كامپيوتر در مديريت

 

چهارشنبه

14/8/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

15/8/93

آمار استنباطي

 

كليات فلسفه

مسائل آموزش و پرورش ايران

شنبه

17/8/93

 

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

 

يكشنبه

18/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

كاربرد كامپيوتر در مديريت

مدیریت کلاسی

دوشنبه

19/8/93

روش تحقيق – مقدمات روش تحقيق

روش تحقيق – مقدمات روش تحقيق

 

فناوري اموزشي

سه شنبه

20/8/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

 

تاریخ آموزش وپرورش اسلام و ایران

چهارشنبه

21/8/93

زبان تخصصی برنامه درسی

زبان تخصصی برنامه درسی

 

 

پنج شنبه

22/8/93

آمار استنباطي

 

فلسفه آموزش و پرورش

تكنولوژي آموزشي

 

ايام هفته

تاريخ

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

شنبه

24/8/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

25/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

كاربرد كامپيوتر در مديريت

مدیریت کلاس

دوشنبه

26/8/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

فناوري آموزشي

سه شنبه

27/8/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

تاریخ آموزش وپرورش اسلام و ایران

چهارشنبه

28/8/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

29/8/93

آمار استنباطي

برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

كليات فلسفه

مسائل آموزش و پرورش ايران

شنبه

1/9/93

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

يكشنبه

2/9/93

برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

روانشناسي تربيتي

روانشناسی کودکان استثنایی

مدیریت کلاس

دوشنبه

3/9/93

روش تحقيق – مقدمات روش تحقيق

روش تحقيق – مقدمات روش تحقيق

فناوري آموزشي

سه شنبه

4/9/93

 

 

روانشناسی کودکان استثنایی

 

چهارشنبه

5/9/93

زبان تخصصی برنامه درسی

زبان تخصصی برنامه درسی

 

 

پنج شنبه

6/9/93

آمار استنباطي

فلسفه آموزش و پرورش

برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

شنبه

8/9/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

دوشنبه

10/9/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

فناوري آموزشي

سه شنبه

11/9/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره خانواده

چهارشنبه

12/9/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

13/9/93

آمار استنباطي

كليات فلسفه

برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

شنبه

15/9/93

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

16/9/93

 

روانشناسي تربيتي

 

دوشنبه

17/9/93

روش تحقيق –مقدمات روش تحقيق

روش تحقيق –مقدمات روش تحقيق

آمار استنباطي

آمار استنباطي

سه شنبه

18/9/93

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

زبان تخصصی برنامه درسی

زبان تخصصی برنامه درسی

چهارشنبه

19/9/93

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

 

 

پنج شنبه

20/9/93

 

 

فلسفه آموزش و پرورش

برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای

دوشنبه

24/9/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

دوشنبه

1/10/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393ساعت 10:3  توسط   | 

ایام هفته

تاریخ

9:30-8

11:15-9:45

13-11:30

15-13:30

سه شنبه

22/7/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مالیه عمومی

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

23/7/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

حقوق بازرگانی

پنج شنبه

24/7/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

26/7/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

27/7/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

مبانی اصول سازمان ومدیریت

دوشنیه

28/7/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

29/7/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مالیه عمومی

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

30/7/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

حقوق بازرگانی

پنج شنبه

1/8/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

3/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

4/8/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

مبانی اصول سازمان ومدیریت

دوشنیه

5/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

6/8/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مالیه عمومی

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

7/8/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

حقوق بازرگانی

پنج شنبه

8/8/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

10/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

11/8/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

مبانی اصول سازمان ومدیریت

چهارشنبه

14/8/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

حقوق بازرگانی

پنج شنبه

15/8/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

17/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

18/8/93

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

مبانی اصول سازمان ومدیریت

دوشنیه

19/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

20/8/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مالیه عمومی

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

21/8/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

حقوق بازرگانی

پنج شنبه

22/8/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

ایام هفته

تاریخ

9:30-8

11:15-9:45

13-11:30

15-13:30

شنبه

24/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

25/8/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

مبانی اصول سازمان ومدیریت

دوشنیه

26/8/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

27/8/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

مالیه عمومی

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

28/8/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

حقوق بازرگانی

پنج شنبه

29/8/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

1/9/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

2/9/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

مبانی اصول سازمان ومدیریت

دوشنیه

3/9/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

4/9/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

مالیه عمومی

روانشناسی عمومی

چهارشنبه

5/9/93

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

مبانی تنظیم بودجه

پنج شنبه

6/9/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

8/9/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

 

 

یکشنبه

9/9/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

دوشنیه

10/9/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

11/9/93

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه مقدمات آمار2

چهارشنبه

12/9/93

زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

حسابداری صنعتی 2

مبانی تنظیم بودجه

پنج شنبه

13/9/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

شنبه

15/9/93

 

 

 

 

یکشنبه

16/9/93

 

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

 

دوشنیه

17/9/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

اصول حسابداری 2

اصول حسابداری 2

سه شنبه

18/9/93

ریاضیات پایه ومقدمات آمار1

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1

 

چهارشنبه

19/9/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

 

پنج شنبه

20/9/93

حسابداری میانه 1

حسابداری میانه 1

زبان تخصصی 1

اقتصاد خرد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 11:32  توسط   | 

برنامه آموزشي رشته علوم تربيتي گرايش (امور تربیتی) ترم اول سال تحصيلي 94-93

 

ايام هفته

تاريخ

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

دوشنبه

19/8/93

روش تحقيق با تاكيد برعلوم تربيتي

روش تحقيق با تاكيد برعلوم تربيتي

 

 

دوشنبه

3/9/93

روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

دوشنبه

17/9/93

روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 11:25  توسط   | 

برنامه آموزشي رشته (روانشناسي) ترم اول سال تحصيلي 94-93

 

ايام هفته

تاريخ

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

پنج شنبه

24/7/93

آمار استنباطي

 

 

 

شنبه

26/7/93

 

 

كاربرد آزمون رواني

 

چهارشنبه

30/7/93

روانشناسی عمومی یک

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

1/8/93

آمار استنباطي

 

 

 

يكشنبه

4/8/93

 

روانشناسي تربيتي

 

 

پنج شنبه

8/8/93

آمار استنباطي

 

 

 

شنبه

10/8/93

 

 

 

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

11/8/93

 

روانشناسي تربيتي

 

 

چهارشنبه

14/8/93

روانشناسی عمومی یک

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

15/8/93

آمار استنباطي

 

 

 

يكشنبه

18/8/93

 

روانشناسي تربيتي

 

 

دوشنبه

19/8/93

مقدمات روش تحقيق

مقدمات روش تحقيق

 

 

پنج شنبه

22/8/93

آمار استنباطي

 

 

 

 

ايام هفته

تاريخ

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

شنبه

24/8/93

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

25/8/93

روانشناسي تربيتي

 

چهارشنبه

28/8/93

روانشناسی عمومی یک

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

29/8/93

آمار استنباطي

 

 

يكشنبه

2/9/93

 

روانشناسي تربيتي

 

دوشنبه

3/9/93

مقدمات روش تحقيق

مقدمات روش تحقيق

پنج شنبه

6/9/93

آمار استنباطي

 

 

شنبه

8/9/93

كاربرد آزمون رواني

چهارشنبه

12/9/93

روانشناسی عمومی یک

روانشناسي رشد1

 

 

پنج شنبه

13/9/93

آمار استنباطي

 

 

شنبه

15/9/93

كاربرد آزمون رواني

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

16/9/93

 

روانشناسي تربيتي

 

دوشنبه

17/9/93

مقدمات روش تحقيق

مقدمات روش تحقيق

آمار استنباطي

آمار استنباطي

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 11:23  توسط   | 

برنامه آموزشي رشته علوم تربيتي گرايش (مشاوره وراهنمايي) ترم اول سال تحصيلي 94-93

ايام هفته

تاريخ

30/9-8

15/11-45/9

13-30/11

15-30/13

پنج شنبه

24/7/93

آمار استنباطي

كاربرد كامپيوتر در روان شناسي

 

 

شنبه

26/7/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

 

دوشنبه

28/7/93

پروژه

 

 

فناوري اموزشي

سه شنبه

29/7/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

 

چهارشنبه

30/7/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

مباني جامعه شناسي

مددكاري اجتماعي

پنج شنبه

1/8/93

آمار استنباطي

زبان تخصصی مشاوره

 

 

شنبه

3/8/93

مديريت مراكز مشاوره

مديريت مراكز مشاوره

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

 

يكشنبه

4/8/93

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي تربيتي

روانشناسي كودكان استثنايي

كارورزي 1،2

دوشنبه

5/8/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

زبان تخصصي مشاوره

فناوري اموزشي

سه شنبه

6/8/93.

 

روانشناسی کودکان استثنایی

 

 

چهارشنبه

7/8/93

 

 

مباني جامعه شناسي

مددكاري اجتماعي

پنج شنبه

8/8/93

آمار استنباطي

كاربرد كامپيوتر در روان شناسي

 فلسفه آموزش وپرورش

 

شنبه

10/8/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

11/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

 

بازي درماني

چهارشنبه

14/8/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

مباني جامعه شناسي

مددكاري اجتماعي

پنج شنبه

15/8/93

آمار استنباطي

زبان تخصصی مشاوره

 

 

شنبه

17/8/93

مديريت مراكز مشاوره

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

 مبانی واصول راهنمایی ومشاوره خانواده

يكشنبه

18/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

 

 

دوشنبه

19/8/93

مقدمات روش تحقيق

مقدمات روش تحقيق

زبان تخصصي مشاوره

فناوري اموزشي

سه شنبه

20/8/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

 

چهارشنبه

21/8/93

 

 

مباني جامعه شناسي

مددكاري اجتماعي

پنج شنبه

22/8/93

آمار استنباطي

كاربرد كامپيوتر در روان شناسي

 فلسفه آموزش وپرورش

 

شنبه

24/8/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

25/8/93

روانشناسي اجنماعي

روانشناسي تربيتي

 

 

دوشنبه

26/8/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

زبان تخصصي مشاوره

فناوري آموزشي

سه شنبه

27/8/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

 

چهارشنبه

28/8/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

مباني جامعه شناسي

مددكاري اجتماعي

پنج شنبه

29/8/93

آمار استنباطي

 

 

 

شنبه

1/9/93

مديريت مراكز مشاوره

مديريت مراكز مشاوره

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

يكشنبه

2/9/93

 

روانشناسي تربيتي

روانشناسی کودکان استثنایی

 

دوشنبه

3/9/93

مقدمات روش تحقيق

مقدمات روش تحقيق

زبان تخصصي مشاوره

فناوري آموزشي

سه شنبه

4/9/93

 

 

 روانشناسی کودکان استثنایی 

 

چهارشنبه

5/9/93

 

 

مباني جامعه شناسي

مددكاري اجتماعي

پنج شنبه

6/9/93

آمار استنباطي

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

 فلسفه آموزش وپرورش

 

شنبه

8/9/93

روانسنجي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

9/9/93

       

دوشنبه

10/9/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

زبان تخصصي مشاوره

فناوري آموزشي

سه شنبه

11/9/93

روشها و فنون تدريس

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

 مباني و اصول راهنمايي و مشاوره خانواده

 

چهارشنبه

12/9/93

روانشناسي عمومي 1

روانشناسي رشد1

مباني جامعه شناسي

مباني جامعه شناسي

پنج شنبه

13/9/93

آمار استنباطي

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

 

 

شنبه

15/9/93

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت

كاربرد آزمون رواني

كاربرد آزمون رواني

يكشنبه

16/9/93

 

روانشناسي تربيتي

 

 

دوشنبه

17/9/93

مقدمات روش تحقيق

مقدمات روش تحقيق

آمار استنباطي

آمار استنباطي

سه شنبه

18/9/93

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

 

 

چهارشنبه

19/9/93

مديريت مراكز مشاوره

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

مباني جامعه شناسي

 

پنج شنبه

20/9/93

 

 زبان تخصصی مشاوره

 فلسفه آموزش وپرورش

 

دوشنبه

24/9/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

دوشنبه

1/10/93

آمار توصيفي

آمار توصيفي

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 11:20  توسط   | 

15- 13:30

13 - 11:30

11:15- 9:45

9:30 - 8

تاریخ

ایام هفته

آمار در علوم

تکنیک های خاص تحقیق

نظریه جامعه شناسی1

مبانی روانشناسی

26/7/93

شنبه

جامعه شناسی روستایی

مردم شناسی فرهنگی

آمار مقدماتی

ریاضیات پایه

27/7/93

یکشنبه

جامعه شناسی شهری

روش مقدماتی تحلیل جمعیت

زبان تخصصی2

اصول علم اقتصاد

28/7/93

دوشنبه

آمار در علوم

تکنیک های خاص تحقیق

نظریه جامعه شناسی1

تغییرات اجتماعی

3/8/93

شنبه

مبانی مردم شناسی

جامعه ایلات و عشایر

آمار مقدماتی

ریاضیات پایه

4/8/93

یکشنبه

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی جهان سوم

زبان تخصصی2

اصول علم اقتصاد

5/8/93

دوشنبه

آمار در علوم

تکنیک های خاص تحقیق

نظریه جامعه شناسی1

مبانی روانشناسی

10/8/93

شنبه

جامعه شناسی روستایی

مردم شناسی فرهنگی

آمار مقدماتی

ریاضیات پایه

11/8/93

یکشنبه

جامعه شناسی شهری

روش مقدماتی تحلیل جمعیت

زبان تخصصی2

اصول علم اقتصاد

12/8/93

دوشنبه

آمار در علوم

تکنیک های خاص تحقیق

مبانی جامعه شناسی1

تغییرات اجتماعی

17/8/93

شنبه

مبانی مردم شناسی

جامعه ایلات و عشایر

آمار مقدماتی

ریاضیات پایه

18/8/93

یکشنبه

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی جهان سوم

زبان تخصصی2

اصول علم اقتصاد

19/8/93

دوشنبه

آمار در علوم

جامعه آموزش و پرورش

نظریه جامعه شناسی1

مبانی روانشناسی

24/8/93

شنبه

جامعه شناسی روستایی

مردم شناسی فرهنگی

آمار مقدماتی

ریاضیات پایه

25/8/93

یکشنبه

جامعه شناسی شهری

مبانی جمعیت شناسی

زبان تخصصی2

اصول علم اقتصاد

26/8/93

دوشنبه

تامین و رفاه اجتماعی

جامعه شناسی ارتباط جمعی

مبانی جامعه شناسی1

جامعه آموزش وپرورش

1/9/93

شنبه

مبانی مردم شناسی

جامعه ایلات و عشایر

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

2/9/93

یکشنبه

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی جهان سوم

زبان تخصصی2

اصول علم اقتصاد

3/9/93

دوشنبه

تامین و رفاه اجتماعی

جامعه ارتباط جمعی

نظریه جامعه شناسی 1

مبانی روانشناسی

8/9/93

شنبه

جامعه شناسی روستایی

مردم شناسی فرهنگی

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

9/9/93

یکشنبه

جغرافیای انسانی ایران

مبانی جمعیت شناسی

زبان تخصصی2

مبانی تعاون

10/9/93

دوشنبه

تامین و رفاه اجتماعی

مبانی جامعه شناسی1

جامعه ارتباط جمعی

جامعه ارتباط جمعی

15/9/93

شنبه

جامعه آموزش وپرورش

مبانی جامعه شناسی1

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

16/9/93

یکشنبه

جغرافیای انسانی ایران

جامعه شناسی جهان سوم

زبان تخصصی2

مبانی تعاون

17/9/93

دوشنبه

جامعه آموزش وپرورش

مبانی جامعه شناسی1

مبانی جامعه شناسی1

مبانی روانشناسی

22/9/93

شنبه

مبانی جامعه شناسی1

جامعه آموزش و پرورش

ریاضیات پایه

ریاضیات پایه

23/9/93

یکشنبه

جغرافیای انسانی ایران

جامعه جهان سوم

جامعه  جهان سوم

مبانی تعاون

24/9/93

دوشنبه

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 11:0  توسط   | 

برنامه کلاس نیمسال  اول 94/93 رشته حقوق دانشگاه پیام نور صحنه

 

تاریخ

8-9/30

9/45-11/15

11/30-13

13/15-14/45

14/45-16/15

 

 

سه شنبه

22/7/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق بین الملل عمومی 2

 

 

 

چهارشنبه

23/7/93

جزای اختصاصی 1

پزشکی قانونی

تجارت 3

جزای اختصاصی 3

 

 

 

پنج شنبه

24/7/93

متون فقه 3

حقوق کار

ایین دادرسی مدنی 1

تجارت 1

 

 

 

شنبه

26/7/93

جزای عمومی 1

کار تحقیقی 1و2

مدنی 3

جزای اختصاصی 2

ایین دادرسی کیفری1

 

 

یکشنبه

27/7/93

متون فقه2

بین الملل خصوصی1

بین الملل خصوصی 2

مدنی 5

 

 

 

دوشنبه

28/7/93

تجارت 4

مدنی 1

مقدمه علم حقوق

مدنی 7

 

 

 

سه شنبه

29/7/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی2

حقوق بین ااملل عمومی 1

حقوق بین املل  عمومی 2

 

 

 

چهارشنبه

30/7/93

جزای اختصاصی 1

ادله اثبات

تجارت 3

جزای اختصاصی 3

 

 

 

پنج شنبه

1/8/93

متون فقه 3

حقوق کار

ایین دادرسی مدنی1

تجارت 1

 

 

 

شنبه

3/8/93

جزای عمومی 1

جزای عمومی 3

مدنی3

جزای اختصاصی2

ایین دادرسی کیفری1

 

 

یکشنبه

4/8/93

متون فقه 4

بین الملل خصوصی1

بین املل خصوصی 2

مدنی 5

 

 

 

دوشنبه

5/8/93

تجارت 4

مدنی 1

مقدمه علم حقوق

مدنی 7

 

 

 

سه شنبه

6/8/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

بین املل عمومی 1

بین الملل عمومی 2

 

 

 

چهارشنبه

7/8/93

جزای اختصاصی 1

ایین دادرسی کیفری 2

تجارت 3

جزای اختصاصی 3

 

 

 

پنج شنبه

8/8/93

اداری 2

ایین دادرسی مدنی 2

ایین دادرسی مدنی1

تجارت 1

 

 

 

شنبه

10/8/93

جزای عمومی  1

جزای عمومی 3

مدنی 3

جزای اختصاصی 2

کیفرشناسی

 

 

یکشنبه

11/8/93

متون فقه2

بین الملل خصوصی1

بین املل خصوصی 2

مدنی 5

 

 

 

چهارشنبه

14/8/93

جزای اختصاصی 1

ایین دادرسی کیفری 2

تجارت 3

جزای اختصاصی 3

 

 

 

پنج شنبه

15/8/93

مدنی 8

حقوق کار

متون فقه 3

ایین دادرسی مدنی 1

ایین دادرسی کیفری1

 

 

شنبه

17/8/93

جزای عمومی 1

اداری 2

ایین دادرسی مدنی 2

جزای عمومی 3

ایین دادرسی کیفری1

 

 

یکشنبه

18/8/93

اصول فقه 1

متون فقه 2

متون فقه4

اساسی 1

اساسی2

 

 

دوشنبه

19/8/93

تجارت 4

مدنی 1

مقدمه علم حقوق

اساسی1

اساسی2

 

 

سه شنبه

20/8/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

بین املل عمومی 1

بین املل عمومی 2

 

 

 

چهارشنبه

21/8/93

جزای اختصاصی 1

پزشکی قانونی

تجارت 3

جزای اختصاصی 3

 

 

 

پنج شنبه

22/8/93

اداری 2

ایین دادرسی مدنی 2

اصول فقه1

متون فقه2

 

 

 

شنبه

24/8/93

جزای عمومی 1

مدنی 8

حقوق کار

جزای عمومی 3

کیفرشناسی

 

 

یکشنبه

25/8/93

مدنی 8

بین الملل خصوصی1

بین املل خصوصی 2

مدنی 5

 

 

 

دوشنبه

26/8/93

تجارت 4

مقدمه علم حقوق

مدنی7

اساسی 1

اساسی2

 

 

سه شنبه

27/8/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

بین املل عمومی 1

بین املل عمومی 2

 

 

 

چهارشنبه

28/8/93

ادله اثبات

قواعد فقه 2

مدنی 3

جزای اختصاصی 2

 

 

 

پنج شنبه

29/8/93

عربی

حقوق کار

تجارت 3

جزای اختصاصی 3

 

 

 

شنبه

1/9/93

جزای عمومی 1

اداری2

ایین دادرسی مدنی2

جزای عمومی 3

ایین دادرسی کیفری1

 

 

یکشنبه

2/9/93

مدنی 8

بین الملل خصوصی1

بین املل خصوصی2

مدنی 5

 

 

 

دوشنبه

3/9/93

تجارت 4

مقدمه علم حقوق

مدنی 7

مدنی 7

 

 

 

سه شنبه

4/9/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

بین املل عمومی 1

بین املل عمومی 2

 

 

 

چهارشنبه

5/9/93

جزای اختصاصی 1

پزشکی قانونی

مدنی3

ادله اثبات

 

 

 

پنج شنبه

6/9/93

اداری 2

ایین دادرسی مدنی 2

مدنی 4

ایین دادرسی مدنی 1

 

 

 

شنبه

8/9/93

ادله اثبات

قواعد فقه 2

مدنی 3

جزای عمومی 3

کیفرشناسی

 

 

یکشنبه

9/9/93

اصول فقه1

 متون فقه 3

متون فقه 4

اساسی1

اساسی2

 

 

دوشنبه

10/9/93

تجارت 4

مقدمه علم حقوق

متون فقه 2

مدنی 7

 

 

 

سه شنبه

11/9/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

مدنی 3

جزای اختصاصی 2

 

 

 

چهارشنبه

12/9/93

ایین دادرسی کیفری 2

مدنی 4

مدنی 7

مدنی 7

 

 

 

پنج شنبه

13/9/93

مدنی 8

حقوق کار

عربی

ایین دادرسی مدنی 1

 

 

 

شنبه

15/9/93

جزای عمومی 1

جزای عمومی 1

مدنی 3

جزای اختصاصی 2

ایین دادرسی کیفری1

 

 

یکشنبه

16/9/93

مدنی 8

بین الملل خصوصی1

بین الملل خصوصی 2

مدنی 5

 

 

 

دوشنبه

17/9/93

ادله اثبات

قواعد فقه 2

مدنی 4

اساسی1

اساسی2

 

 

سه شنبه

18/9/93

متون حقوقی 1

متون حقوقی 2

مدنی 5

مدنی 5

 

 

 

چهارشنبه

19/9/93

جزای اختصاصی 1

جزای اختصاصی1

مدنی3

مدنی 7

 

 

 

پنج شنبه

20/9/93

اداری2

ایین دادرسی مدنی 2

مدنی 5

اساسی 1

اساسی2

 

 

یکشنبه

23/9/93

اصول فقه 1

متون فقه 2

متون فقه3

متون فقه 4

اساسی2

 

 

دوشنبه

24/9/93

اصول فقه 1

متون فقه 4

متون فقه3

متون فقه 4

 

 

 

سه شنبه

25/9/93

مدنی 8

مدنی 8

مدنی 4

مدنی 4

اساسی2

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 9:51  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر