برنامه های دانشگاه پیام نور صحنه
امتحان میانترم دروس آقای خزایی به شرح زیراست:

آیین دادرسی کیفری2                              93/9/12 ساعت 8

جزای عمومی 1                                      93/9/15 ساعت 9

ادله اثبات دعوی                                      93/9/17 ساعت 8

قواعدفقه2                                             93/9/17 ساعت 9

جزای اختصاصی1                                    93/9/19 ساعت 9

اصول فقه1                                             93/9/24 ساعت 8

متون فقه 3                                             93/9/24 ساعت 11

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر 1393ساعت 9:14  توسط   | 

میانترم ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

 

(رشته حسابداری )

 

درتاریخ93/9/3 ساعت 8 ازاول تاصفحه88

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 11:44  توسط   | 

تاریخ آزمون میانترم

 

پزشکی قانونی 93/9/5 ساعت 9/30

 

حقوق جزای عمومی 3 93/9/8 ساعت 13/15

 

آیین دادرسی کیفری2 93/9/12 ساعت 8

 

حقوق جزای عمومی1 93/9/15 ساعت 9

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 11:6  توسط   | 

تاریخ آزمون میانترم

 

روانشناسی عمومی1 تاریخ 93/9/12 ساعت 8

 

روانشناسی رشد1 93/9/12 ساعت 10

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 10:59  توسط   | 

دانشجویانی که باآقای نورمحمدی کلاس دارند

 

 

میانترم آنها به  شرح ذیل است: 

 

 

جامعه شناسی شهری:93/9/10 ساعت 13/30

 

 

مبانی جامعه شناسی:93/9/10 ساعت 11/30

 

 

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت:93/9/15 ساعت 8

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393ساعت 10:45  توسط   | 

تمدیدثبت نام وشرکت درگزینش رشته های تحصیلی آزمون سراسری

(مقطع کارشناسی)سال1393 دانشگاه پیام نور وموسسات آموزش عالی

(غیرانتفاعی-غیردولتی) پذیرش براساس سوابق تحصیلی تاتاریخ

93/9/30 تمدیدشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 10:12  توسط   | 

کلاس آقای رستمی روزسه شنبه 27/8تشکیل نمیشود وجبرانی  

 آن روزپنجشنبه 29/8 برگزارمیشود. 

 

کلاس خانم کارخانه روزسه شنبه 27/8تشکیل میشودولی روز 

       

 

پنجشنه  29/8 برگزارنمیشود. 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:52  توسط   | 

برنامه تربیت بدنی آقایان در نیمسال اول 94-93

روزهای دوشنبه    از مورخه 19/08/1393

ساعت

عنوان درس

روز

15/11-45/9

تربیت بدنی 1

دوشنبه ها به مدت 6 هفته

13-30/11

ورزش    1

دوشنبه ها

رعایت نکات زیر الزامی است

1-               حفظ اشیاء قیمتی بر عهده خود دانشجوست

2-               دانشجویان که مشکلات پزشکی دارند حضور در کلاس الزامی است

3-               آوردن  وسایل کفش ولباس ورزشی الزامی است

آدرس صحنه شهرک امام رضا سپاه پاسداران درب پشتی سالن 9 دی

برنامه تربیت بدنی خانمها در نیمسال اول 94-93

روزهای سه شنبه  از مورخه     20 /08/1393

ساعت

عنوان درس

روز

15/11-45/9

تربیت بدنی 1

سه شنبه ها به مدت 6 هفته 

13-30/11

ورزش 1

سه شنبه ها 

رعایت نکات زیر الزامی است

1-                حفظ اشیاء قیمتی بر عهده خود دانشجوست

2-                دانشجویان که مشکلات پزشکی دارند حضور در کلاس الزامی است

3-                آوردن وسایل کفش ولباس ورزشی الزامی است

آدرس صحنه شهرک امام رضا سپاه پاسداران درب پشتی سالن 9 دی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393ساعت 10:41  توسط   | 

میانترم درس ریاضیات پایه  

 

(رشته حسابداری)  24 آبان ازاول کتاب 

 

تاصفحه 89 ساعت8

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 11:3  توسط   | 

میانترم درس مقدمه علم حقوق 10/9/93 ساعت  

 9/45 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 11:56  توسط   |